Maskinen Barnet 18/3-12/4 grupp-pris

I lager.
30 000 kr

Ovanstående pris är exklusive moms. Pris inklusive moms: 37500 SEK

Utbildning och praktisk handledning riktat till assistentgrupp eller andra personer kring barn med funktionsnedsättning. Utbildningen löper över 4 veckors tid där nätverket kring barnet får handledning i att sätta praktiska mål och sedan kan koppla utbildningsblockens teori till vardagens praktiska problemställningar. OBSERVERA att priset inkluderar hela nätverket upp till 8 deltagare.

För att kunna rikta nätverkets utbildning innefattar upplägget funktionell bedömning samt bedömning av vardagsfunktioner utförda av fysioterapeut. Far att kunna utvärdera effekten av utbildningsperioden sker återtestning enligt samma upplägg. 

Inom ramarna för utbildningen erhålls

- 8 timmar teoretisk utbildning
- 2-4 timmar testning och utvärdering
- Tydliga målsättningar
- Struktur för att möta målen
- 8 timmar handledning för att möta målen

Pris exklusive moms: 30000 kr

VIKTIGT, läs igenom sammanfattning av VILLKOREN innan köp!

I enlighet med konsumentlagen har du som köpare 14 dagars ångerrätt när du handlar via MotusCognitas webshop.
Köper du en produkt av oss börjar ångerfristen löpa dagen efter du tagit emot varan. Om du köper en tjänst räknas ångerfristen från dagen efter du ingick avtalet genom att beställa tjänsten och därmed acceptera våra villkor.

Vill du ångra ditt köp hos oss ber vi dig att ta kontakt genom angiven e-postadress innan ångerfristen löpt ut; ekonomi@motuscognita.se
I svarsbrevet kommer du att erhålla en ångerblankett för att bryta avtalet. Blanketten och mer information om ångerrätt går även att hitta på konsumentverkets vägledningssida; https://www.hallakonsument.se/klaga-angra-eller-anmala/dina-rattigheter-som-konsument/angerratt/

Efter utlöpt ångerfrist anses ditt köp av tjänst hos MotusCognita som bindande och vi kan ej återbetala produkten. I de fall förhinder uppkommer för att du ska kunna utnyttja tjänsten förmedlar MotusCognita, under ditt samtycke, kontakt till aktuell leverantör för undersökning av lösning, men kan ej lämna några garantier.

Vi hoppas att du är nöjd med ditt köp hos oss och tveka inte på att ta kontakt vid frågor!
(För full insikt om Villkoren, fortsätt till Kassa)

info@motuscognita.se