Oral Facial Reflex Integration-1

I lager.
5 300 kr

Price above is excluding VAT. Including VAT (25%) 6625 SEK

Location: Stockholm
Date: 26-28 April
Instructor: Helena Björelius
Last day of registration: April 5
Coordinator: Malin Larsson
Prerequisite courses: Dynamic and Postural Reflex Integration

For more information in ENGLISH, please click here


For more information in SWEDISH, please click here


IMPORTANT, please read
Summary of Terms in English and Swedish

In accordance with the Consumer Law, you as a buyer have 14 days' right of withdrawal when shopping through the MotusCognitas webshop.
If you buy a product from us, the withdrawal period begins the day after you receive the item. If you purchase a service, the withdrawal period is counted from the day after you entered the agreement by ordering the service and thus accepting our terms.
If you wish to regret your purchase with us, please contact following e-mail address before the withdrawal period has expired; ekonomi@motuscognita.se
In the reply letter you will receive a cancellation form to cancel the agreement.

After expiry of the withdrawal period, your purchase of service at MotusCognita is considered binding and we can not refund the product or service. In cases where you are prevented from using the service purchased, MotusCognita- with your permission, will contact the provider of service to initiate a discussion about solution, but can not provide any guaranties.
We hope you are satisfied with our service, and do not hesitate to contact us if you have any questions!
(For full insight in Terms, continue to Checkout)

info@motuscognita.se

I enlighet med konsumentlagen har du som köpare 14 dagars ångerrätt när du handlar via MotusCognitas webshop.
Köper du en produkt av oss börjar ångerfristen löpa dagen efter du tagit emot varan. Om du köper en tjänst räknas ångerfristen från dagen efter du ingick avtalet genom att beställa tjänsten och därmed acceptera våra villkor.

Vill du ångra ditt köp hos oss ber vi dig att ta kontakt genom angiven e-postadress innan ångerfristen löpt ut; ekonomi@motuscognita.se
I svarsbrevet kommer du att erhålla en ångerblankett för att bryta avtalet. Blanketten och mer information om ångerrätt går även att hitta på konsumentverkets vägledningssida; https://www.hallakonsument.se/klaga-angra-eller-anmala/dina-rattigheter-som-konsument/angerratt/

Efter utlöpt ångerfrist anses ditt köp av tjänst hos MotusCognita som bindande och vi kan ej återbetala produkten. I de fall förhinder uppkommer för att du ska kunna utnyttja tjänsten förmedlar MotusCognita, under ditt samtycke, kontakt till aktuell leverantör för undersökning av lösning, men kan ej lämna några garantier.

Vi hoppas att du är nöjd med ditt köp hos oss och tveka inte på att ta kontakt vid frågor!
(För full insikt om Villkor, fortsätt till Kassa)

info@motuscognita.se